"has" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "has" po polsku

"has" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "has" po angielsku

obrazek do "have" po polsku obrazek do "have" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  had, past participle  had
 1. mieć, posiadać [przechodni]
  I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
  Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
  That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
  Do you have any money? (Czy masz jakieś pieniądze?)
  I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
  My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
  Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
  I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
 2. mieć (np. jakąś cechę, właściwość) [przechodni]
  She has long, dark hair. (Ona ma długie, ciemne włosy.)
  My wife doesn't have patience. (Moja żona nie ma cierpliwości.)
  Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
  I just wanted you to have something to remember us by. (Chciałem, byś miała coś, co będzie ci o nas przypominać.)
 3. robić coś [przechodni]
 4. jeść, pić [przechodni]
  Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
  "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
 5. doświadczać [przechodni]
  I had too many bad things in my life. (Doświadczyłem zbyt wielu złych rzeczy w moim życiu.)
 6. czuć, odczuwać (np. różne uczucia) [przechodni]
 7. cierpieć (np. na choroby) [przechodni]
  He has Lyme disease. (On cierpi na boreliozę.)
  Jane has cancer. (Jane cierpi na raka.)
 8. otrzymywać, mieć [przechodni]
 9. mieć (czas) [przechodni]
  Keep talking, I have time. (Mów dalej, mam czas.)
  I don't have time for your jokes. (Nie mam czasu na twoje żarty.)
 10. mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) [przechodni]
 11. mieć (pracę, obowiązki) [przechodni]
  I have too many responsibilities. (Mam za dużo obowiązków.)
 12. mieć dostępne (np. pokoje w hotelu) [przechodni]
  We have two rooms available. (Mamy dostępne dwa pokoje.)
 13. trzymać (np. kogoś za ramię) [przechodni]
  He had my hand this whole time. (On trzymał mnie za rękę cały ten czas.)
 14. mieć (gości) [przechodni]
  I can't go out tonight, I have guests. (Nie mogę dziś wyjść, mam gości.)
 15. organizować (np. imprezę) [przechodni]
  I'm having a party this Saturday. (Organizuję imprezę w tą sobotę.)
 16. skutkować, odnosić skutek [przechodni]
 17. mieć (szansę, okazję) [przechodni]
  Do you think I have a chance with her? (Czy myślisz, że mam u niej szansę?)
 18. rodzić (dziecko) [przechodni]
  The thought of having a baby was scary, but a little exciting too. (Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.)
 19. sprawiać (żeby ktoś coś zrobił) [przechodni]
  I had him clean his room. (Sprawiłem, by on posprzątał swój pokój.)
 20. przekonywać (kogoś) [przechodni]
 21. mieć kogoś (gdy mamy na myśli, że ktoś uprawiał z kimś seks) potocznie [przechodni]
  I think she's had a lot of men. (Myślę że ona miała wielu mężczyzn.)
 22. mieć, miewać (np. ból głowy) [przechodni]
  I have a headache. (Mam ból głowy.)
  I have stomachaches. (Miewam bóle brzucha.)
 23. palić, zapalić (papierosa) [przechodni]
  I'm going to have a smoke. (Idę zapalić.)
 24. głosić, nieść (np. plotka)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. musieć
  I have to study. (Muszę się uczyć.)
  My mother told me that I have to do the dishes. (Moja mama powiedziała mi, że muszę umyć naczynia.)
  He doesn't have to go to the dentist. (On nie musi iść do dentysty.)
  We don't have to fight. (Nie musimy walczyć.)
czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, , past tense (plural)  were, past participle  been
 1. być, bywać
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)
  She can be sad. (Bywa smutna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. częstować się czymś język mówiony
  Have a sandwich, I made them for everyone. (Poczęstuj się kanapką, zrobiłem je dla wszystkich.)
  Have some of the pie, it is delicious. (Poczęstuj się kawałkiem placka, jest przepyszny.)
czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt, jestestwo [policzalny]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
  I sometimes question my being. (Czasami kwestionuję swoje jestestwo.)
 2. istota, stworzenie, jestestwo [niepoliczalny]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. bycie, będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels. (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)
  Being here has taught me a lot of things. (Bycie tutaj nauczyło mnie wielu rzeczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

are

czasownik
 1. (forma czasownika "be")
czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "he is" po polsku
 1. on jest
 1. skrót od "she is", "she has"
  She's not a bit like the girl in your photograph. (Ona w niczym nie przypomina dziewczynki ze zdjęcia.)
  She's a nice girl. (Ona jest miłą dziewczyną.)
obrazek do "she is" po polsku
 1. ona jest
obrazek do "it is" po polsku
 1. ono jest, to jest

-'s

suffiks
 1. skrót od 'is'
  He's stupid. (On jest głupi.)
 2. skrót od 'has' (tylko gdy jest czasownikiem modalnym)
  He's gone out. (On wyszedł.)
  He has a book. (On ma książkę.)
 3. skrót od 'us' (używane tylko w "let's")
 4. skrót od 'does' (używane w pytaniach po zaimkach pytających) język mówiony
  What's he planning to do? (Co on planuje zrobić?)
 5. do tworzenia przypadka dzierżawczego rzeczowników w liczbie pojedynczej (niezakończonych na literę 's')
 6. do określania typu sklepu lub czyjegoś domu British English
  I'm going to the grocer's. (Idę do warzywniaka.)
  I will be at Stanley's. (Będę u Stanleya (w domu).)
czasownik
 1. on ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ona ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. taki jaki jest, w takim stanie jak widać, w obecnym stanie

Powiązane zwroty — "has"

inne
idiom
somebody has had it = ktoś wpadł (zginął, znalazł się w poważnych tarapatach) +1 znaczenie
something has had it = coś padło (np. silnik, maszyna)
czasownik
rzeczownik
has-been = osoba, która już nie jest popularna (jej czasy świetności minęły)
Zobacz także: something has somebody's name on itIt's regarding...legend has itrumour has it, rumor has itthere's something off, something is offone's sun has set, one's sun is settruth has no answermoney has no smell, Pecunia non oletthat ship has sailedit's up to yousomething has great bones, something has good bonessomething has a ring to itthat's somebody's loss, it's somebody's lossevery dog has its daysomebody has a sharp tonguea lie has no legsevery man has his pricehungry belly has no earsevery rose has its thorns, there is no rose without a thornseldom has somebody done somethingexecution of punishment has elapsed, execution of punishment has prescribedevery cloud has a silver liningMy bicycle has been stolen.My car has broken down.the bird has flownthe penny has droppedsomebody has been hadnot know what has hit yousomething has got to give, something has to give, something's gotta givesomebody has yet to do somethingit's in the nature of the beastit is like talking to a brick wallit's like living in a goldfish bowlit's like looking for a needle in a haystackit's like the fox guarding the hen houseit is in the custom for somebody to do somethingit is somebody's duty to do somethingIs that right?Is that so?It is how it is.it's beyond meit's somebody's lucky dayit's on meIt's on the other side of the street.It's about 200 metres from here.It's like an oven in here.It's about time we got started.It's about 30 minutes by tram.It's about 15 minutes on foot.it's my roundit's as simple as that, simple as thatit's about time, it's high time, about timeis that a fact?something is in one's blood, have something in one's bloodsomething is off one's handssomething is in the windsomebody is at it againsomebody is to blameis that the time?Someone is on the other line.A: Is that John Malkovich? B: Speaking.as is so often the casehave something on your side, something is on your sideIs this somebody's idea of a joke?, Is it somebody's idea of a joke?somebody is up to their old trickssomebody is so up oneselfsomething is in the workssomething is up with somebodyIs that correct?something is behind scheduleIs it near?

powered by  eTutor logo