"To the right" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "To the right" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. czyjeś prawo (prawa strona)
  "Where is my phone?" "It's on your right." ("Gdzie jest mój telefon?" "Jest po twojej prawej stronie.")
  The pub is on the right. (Pub jest po prawej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

right ***** , r. (skrót) ***

przymiotnik
 1. prawidłowy, właściwy (np. odpowiedź)
  What's the right answer? (Jaka jest prawidłowa odpowiedź?)
  przeciwieństwo: wrong
 2. mający rację, mający słuszność
 3. odpowiedni, właściwy, słuszny
  I think we made the right decision. (Myślę że podjęliśmy słuszną decyzję.)
 4. prawy, prawa (np. ręka, strona)
  My right hand is stronger than the left one. (Moja prawa ręka jest silniejsza niż lewa.)
  przeciwieństwo: left
 5. w porządku, bezproblemowy (np. sytuacja)
 6. słuszny, uczciwy, moralnie właściwy
  zobacz także: fair, honest
 7. prawdziwy (wyraża wzmocnienie, np. prawdziwy wariat) British English spoken
  zobacz także: true
 8. zdrowy spoken
  I'm as right as rain. (Jestem zdrowy jak ryba.)
 9. prawy (cios ręką, np. sierpowy)
  His right is so strong. (Jego prawy jest taki silny.)
wykrzyknik
 1. dobrze, OK (w odpowiedzi)
 2. dobrze, no dobra (używane na początku wypowiedzi) British English spoken
 3. dobrze, tak, prawda (używane w pytaniach jako potwierdzenie) spoken
 4. tak (używane jako wtrącenie w celu zwrócenia uwagi słuchacza) spoken
przysłówek
 1. dokładnie, właśnie, prosto (np. dokładnie na środku)
 2. od razu, niezwłocznie
 3. słusznie, prawidłowo
 4. dobrze, w porządku informal
 5. w prawo
  You should see a door on your right. (Powinieneś zobaczyć drzwi po swojej prawej stronie.)
  przeciwieństwo: left
rzeczownik
 1. prawo (do czegoś) [COUNTABLE]
 2. prawa strona (używane z "the")
 3. prawica (w polityce, używane z "the")
 4. dobro, słuszność [UNCOUNTABLE]
czasownik
 1. wyrównać, przywrócić ład
 2. przywrócić równowagę (np. łódce)
  We have to right the balance of the boat, otherwise we'll sink. (Musimy przywrócić równowagę łódce, bo inaczej zatoniemy.)
 1. Na prawo.
  "Where is Mr. Smith's office?" "To the right." ("Gdzie jest biuro pana Smitha?" "Na prawo.")
  "Excuse me, where is the toilet?" "To the right." ("Przepraszam, gdzie jest toaleta?" "Na prawo.")
idiom
 1. uporządkować coś, ułożyć coś
  I need to get my life right. (Muszę ułożyć swoje życie.)
  Your essay is good, but you need to get the paragraphs right. (Twoje wypracowanie jest dobre, ale musisz uporządkować akapity.)
rzeczownik
 1. prawica (w polityce)
  The decision on the bill was up to the Right. (Decyzja na temat projektu ustawy należała do prawicy.)
  Do you support the Right? (Czy popierasz prawicę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć rację, czynić poprawnie
czasownik
 1. być moralnie właściwym
  I don't like your idea. It's just not right. (Nie podoba mi się twój pomysł. To jest po prostu nie w porządku.)
  Do you know what is right and what is not? (Czy wiesz co jest moralnie właściwe a co nie?)
  Cheating on her isn't right. (Zdradzanie jej nie jest moralnie właściwe.)
 2. mieć rację
  You're right, what I did was wrong. (Masz rację, to, co zrobiłem było złe.)
  She says that women are always right. (Ona mówi, że kobiety zawsze mają rację.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "To the right"

inne
wykrzyknik
przymiotnik
przysłówek
inne
rzeczownik
idiom
czasownik
Zobacz także: right to lifedeviation to the rightshift to the rightright to the inviolabilityright to the crownright-of-center, right-of-centreright of prescriptionright down your alley, right up your alleyright to exploit the mineright to represent the partnershiprevoke the right to voteright to exclude the judgeright to use the inventionright to inspect the balanceright to inspect the booksdown to the wire, right down to the wireright next toright up your streetright to the assistance of counselcontents of the right to annuitypersonal right attached to the personrestriction of the right to assembleright of access to the filesright to appeal against the sentenceright of complaint to the ombudsmanability to make the right decisionsright to the exercise of freedomright to take over the debtreserve the right to do somethingright for lifecompany holding the exclusive right to distributeconstitutional approval of the right to strikeright to refuse to make the expertisedivorced spouse's right to visit the childfail to yield the right of wayright of the defendant to refuse statementsright to the protection of the inventionright of voteright to decideexercise the right to votehave the right to voteprosecute the right to possessionclaim the right to indemnityclaim the right to possessionright to changeright-to-diebe right up there with somebodyright to inspectright to voteas right as rainright of attachmentright of distraintright of seizureright to chooseright of bloodRight about!right of defense, right to defendhave the right to useright of supervisionhave a right of wayright to live

"To the right" — Słownik kolokacji angielskich

to the right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na prawo
 1. to przyimek + right rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  You mustn't see me until my hair is set to rights.

  Podobne kolokacje: