"w porządku!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w porządku!" po polsku

obrazek do "OK" po polsku
przymiotnik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
  • w porządku, dobry, OK (o osobie lub rzeczy)
   You will be alright. (Nic ci nie będzie.)
   The dinner was quite all right. (Obiad był w porządku.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie , także: kay * , także: okeh
 4. kosher , także: kasher
 5. rock on
 6. hunky-dory
 7. reet
 8. irie dialekt
wykrzyknik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
  • zgoda, dobrze, w porządku, OK (przytaknięcie lub zgoda)
   All right, let's go. (OK, chodźmy.)
   "We'll go to the cinema and then back home." "All right." ("Pójdziemy do kina, a potem wrócimy do domu." "W porządku.")
   All right, I'll help you. (Dobra, pomogę ci.)
   zobacz także: okay
 2. fair enough
  • zgoda, w porządku, brzmi dobrze  BrE język mówiony
   You may say that I can't cook, fair enough, but don't you dare saying that my cake isn't delicious. (Możesz mówić, że nie umiem gotować, zgoda, ale nie waż się mówić, że moje ciasto nie jest pyszne.)
   Wyrażenie używane do przyznania komuś racji, stanowi ono wyraz uznania, zrozumienia lub akceptacji jakiejś kwestii.
   link synonimy: okay, very well
 3. okey-doke , także: okey doke , okey-dokey , także: okey dokey , okie-dokie , także: okie dokie , oki-doki , także: oki doki
 4. righto potocznie , rightoh potocznie , także: right-oh , righty-ho potocznie
 5. sorted
przysłówek
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
  • w porządku, dobrze, OK (być lub czuć się)
   Although he fell from the stairs, he felt quite all right. (Mimo że spadł ze schodów, czuł się całkiem dobrze.)
 2. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie , także: kay * , także: okeh
  • w porządku, bez problemów (np. o samopoczuciu) język mówiony
   Are you okay? (Czy nic ci nie jest?)
   Don't worry, everything will be okay. (Nie martw się, wszystko będzie dobrze.)
   I'll have a shower first if that's okay. (Najpierw wezmę prysznic, jeśli nie masz nic przeciwko.)
  • w porządku (o osobie, którą lubimy) język mówiony
   "Do you like Kate?" "She's OK." ("Czy lubisz Kate?" "Jest w porządku.")
   I think your parents are OK. (Myślę, że twoi rodzice są w porządku.)
 3. right ***** , także: r. ***
 4. fine ****
  • dobrze, w porządku, pięknie
   "I don't want to go there." "Fine!" ("Nie chcę tam iść." "Dobrze!")
   He did it just fine. (On to zrobił po prostu pięknie.)
 5. safe ****
  • bezproblemowo, w porządku  BrE potocznie
   We got there safe. (My dotarliśmy tam bezproblemowo.)
   The concert went safe. Everyone enjoyed it. (Koncert przebiegł bezproblemowo. Wszystkim się podobało.)
 6. all gravy   potocznie
rzeczownik
 1. roger ***
  • ok, w porządku potocznie
   "I want you to go to the post." "Roger." ("Chcę, abyś poszedł na pocztę." "W porządku.")
   "I want you to listen very carefully." "Roger." ("Chcę, abyś słuchał bardzo uważnie." "Ok.")
 1. be OK with somebody
 1. all very well
 2. in good order  
 3. in kilter
 4. none taken
  • w porządku (odpowiedź na "no offense", która sygnalizuje, że nie jest się urażonym)
   zobacz także: no offense
 5. in a sequence
 6. alright then , alrighty then
 7. right you are    BrE język mówiony
 8. Bristol fashion    BrE dawne użycie

w porządku!

wykrzyknik
 1. right on! **
  • w porządku!, dobra! potocznie
   "Let's go to the movies!" "Right on!" ("Chodźmy do kina!" "W porządku!")
przymiotnik
 1. wrong ***** , także: wrang ScoE dialekt
  • zły, nie w porządku, powodujący problemy
   Your behavior towards your sister is wrong. (Twoje zachowanie względem siostry jest nie w porządku.)
   She has never acted in a wrong way. (Ona nigdy nie postąpiła w zły sposób.)
   His wrong attitude will get him in trouble. (Jego złe podejście wpędzi go w kłopoty.)
   link synonim: amiss
   zobacz także: ill
 2. bogus
przysłówek
 1. amiss
rzeczownik
 1. wrongness

Powiązane zwroty — "w porządku!"

rzeczownik
cykl (wydarzenia powtarzające się w określonym porządku) = cycle
strażnik (pilnujący porządku w sądzie) = bailiff +2 znaczenia
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo