"w porządku!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w porządku!" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • w porządku, dobry, OK (o osobie lub rzeczy)
   You will be alright. (Nic ci nie będzie.)
   The dinner was quite all right. (Obiad był w porządku.)
 2. right ***** , r. (skrót) ***
 3. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie
  • w porządku, bezproblemowy spoken
   My trip to Warsaw was OK. (Moja wycieczka do Warszawy była bezproblemowa.)
   The buy of my apartment went OK. (Zakup mojego mieszkania przebiegł bezproblemowo.)
 4. kosher , także: kasher
 5. rock on
 6. hunky-dory
 7. reet
wykrzyknik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • zgoda, dobrze, w porządku, OK (przytaknięcie lub zgoda)
   All right, let's go. (OK, chodźmy.)
   "We'll go to the cinema and then back home." "All right." ("Pójdziemy do kina, a potem wrócimy do domu." "W porządku.")
   All right, I'll help you. (Dobra, pomogę ci.)
   zobacz także: okay
 2. fair enough
 3. okey-doke , okey-dokey , okie-dokie , oki-doki
 4. righto informal , rightoh informal , righty-ho informal
 5. sorted
przysłówek
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • w porządku, dobrze, OK (być lub czuć się)
   Although he fell from the stairs, he felt quite all right. (Mimo że spadł ze schodów, czuł się całkiem dobrze.)
 2. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie
  • w porządku, bez problemów (np. o samopoczuciu) spoken
   Are you okay? (Czy nic ci nie jest?)
   Don't worry, everything will be okay. (Nie martw się, wszystko będzie dobrze.)
   I'll have a shower first if that's okay. (Najpierw wezmę prysznic, jeśli nie masz nic przeciwko.)
  • w porządku (o osobie, którą lubimy) spoken
   "Do you like Kate?" "She's OK." ("Czy lubisz Kate?" "Jest w porządku.")
   I think your parents are OK. (Myślę, że twoi rodzice są w porządku.)
 3. right ***** , r. (skrót) ***
 4. fine ****
  • dobrze, w porządku, pięknie
   "I don't want to go there." "Fine!" ("Nie chcę tam iść." "Dobrze!")
   He did it just fine. (On to zrobił po prostu pięknie.)
 5. safe ****
 6. all gravy   informal
rzeczownik
 1. roger ***
  • ok, w porządku informal
   "I want you to go to the post." "Roger." ("Chcę, abyś poszedł na pocztę." "W porządku.")
   "I want you to listen very carefully." "Roger." ("Chcę, abyś słuchał bardzo uważnie." "Ok.")
 1. be OK with somebody
 1. all very well
 2. in kilter
 3. none taken
  • w porządku (odpowiedź na "no offense", która sygnalizuje, że nie jest się urażonym)
   zobacz także: no offense
 4. in good order  
 5. in a sequence
 6. alright then , alrighty then
 7. right you are   British English spoken
 8. Bristol fashion   British English old use
idiom
 1. as right as rain British English informal

w porządku!

wykrzyknik
 1. right on! **
  • w porządku!, dobra! informal
   "Let's go to the movies!" "Right on!" ("Chodźmy do kina!" "W porządku!")
przymiotnik
 1. wrong ***** , także: wrang Scottish English dialect
  • zły, nie w porządku, powodujący problemy
   Your behavior towards your sister is wrong. (Twoje zachowanie względem siostry jest nie w porządku.)
   She has never acted in a wrong way. (Ona nigdy nie postąpiła w zły sposób.)
   His wrong attitude will get him in trouble. (Jego złe podejście wpędzi go w kłopoty.)
   link synonim: amiss
   zobacz także: ill
przysłówek
 1. amiss
rzeczownik
 1. wrongness

Powiązane zwroty — "w porządku!"

rzeczownik
cykl (wydarzenia powtarzające się w określonym porządku) = cycle
strażnik (pilnujący porządku w sądzie) = bailiff +2 znaczenia
inne
przymiotnik