w prawo

right, r.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

right , r. (skrót) = w prawo

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You should see a door on your right. = Powinieneś zobaczyć drzwi po swojej prawej stronie.