KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"Pomocy!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Pomocy!" po polsku

Pomocy!

wykrzyknik
 1. Help!  
Phone Support
rzeczownik
 1. support *****
  • wsparcie, pomoc [UNCOUNTABLE]
   backing
   All I want from you is some support. (Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.)
   He gained widespread support. (On zyskał szerokie wsparcie.)
   We were not fully convinced, but finally he won our support. (Nie byliśmy całkowicie przekonani, ale w końcu on zyskał nasze wsparcie.)
   zobacz także: favour
 2. help ***** , także: halp slang
  • pomoc [UNCOUNTABLE]
   I'm really grateful for your help. (Jestem naprawdę wdzięczny za twoją pomoc.)
   You shouldn't count on his help. (Nie powinieneś liczyć na jego pomoc.)
   He cried for help. (On krzyczał o pomoc.)
   Can I be of any help to you? (Czy mogę ci jakoś pomóc?)
  • pomoc (w programie komputerowym) [UNCOUNTABLE]
   "What should I do now?" "I don't know, click on help." ("Co powinienem teraz zrobić?" "Nie wiem, kliknij w pomoc.")
 3. aid ***
  • pomoc, wsparcie [UNCOUNTABLE]
   help, something that provides assistance
   The government promised to give aid to the developing countries. (Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.)
   Humanitarian aid is really required in this area. (Pomoc humanitarna jest naprawdę potrzebna na tym obszarze.)
 4. assistance ***
  • wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś) [UNCOUNTABLE]
   I appreciate your assistance. (Doceniam twoją pomoc.)
   People, whose houses were destroyed by the hurricane, need great financial assistance. (Ludzie, których domy zostały zniszczone przez huragan, potrzebują dużego wsparcia finansowego.)
   link synonim: leg up
 5. relief ***
 6. service *****
  • usługa, pomoc formal [UNCOUNTABLE]
   Thank you for your service, here's a tip. (Dziękuję za pańską pomoc, oto napiwek.)
   I'm satisfied with your service - I will recommend you to my friends. (Jestem zadowolony z waszej usługi - polecę was moim przyjaciołom.)
 7. safety net
 8. hand *****
 9. succour British English , succor American English
 10. assist ***
idiom
 1. somebody's good offices formal , the good offices of somebody formal
  • czyjaś przysługa, czyjaś pomoc
   I wouldn't achieve that without your good offices - thank you. (Nie osiągnąłbym tego bez twojej pomocy - dziękuję ci.)
   I really appreciate his good offices - I'll do something to thank him. (Naprawdę doceniam jego przysługę - zrobię coś, żeby mu podziękować.)
give a hand
idiom
 1. give somebody five
  • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
   We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
   I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)
 2. give somebody a hand , lend somebody a hand
 1. be of service to somebody  
phrasal verb
 1. tide somebody over something
 1. be of assistance

Powiązane zwroty — "Pomocy!"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne
inne
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo