MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 237
3. take off one's glasses = zdejmować czyjś szklanki take off one's glasses
5. take the stairs = weź schody take the stairs
6. take off one's pants = zdejmować czyjś spodnie take off one's pants
7. take off one's sunglasses = zdejmować czyjś okulary słoneczne take off one's sunglasses
8. take off one's spectacles = zdejmować czyjś widowiska take off one's spectacles
9. take one's pants = brać czyjś spodnie take one's pants
10. take Polaroids = weź polaroidy take Polaroids
  • "I take Polaroids of everyone who sits on it," she said.
  • A park photographer takes Polaroids, which you must then buy just to keep them out of circulation.
  • Nurses took several Polaroids of the couple leaning over their baby's bedside.
  • Guess the best thing to do now would be to take Polaroids of the whole place, top to bottom, and send it off to Hector.
  • They were there to kiss the crucifix and take Polaroids that could reveal divine entities.
  • We thought, let's take Polaroids with descriptions of these animals.
  • And Alicia was taking Polaroids to confront her with the next day.
  • They took Polaroids first to get everything back just right.
  • Buyers take notes and Polaroids if they want to.
12. take out one's glasses = wyjmować czyjś szklanki take out one's glasses
13. take out nationality = wyjmij narodowość take out nationality
14. take folks = zawieź ludzi take folks
15. take off one's goggles = zdejmować czyjś gogle take off one's goggles
16. take several innings = zmierz kilka rund take several innings
17. take scrapings = weź szuranie take scrapings
(13) hold, custody, cell, tank
Kolokacji: 4
(19) precaution, caution
Kolokacji: 2
(20) pride, satisfaction, glee
Kolokacji: 3
(24) revenge, vengeance, reprisal
Kolokacji: 3
(26) pill, capsule, tablet
Kolokacji: 3
(31) pity, grief
Kolokacji: 2
(37) courage, gut, nerve
Kolokacji: 3
(41) wing, insect, Michael
Kolokacji: 3
(53) money, sugar, saving, bread
Kolokacji: 4
(65) tea, herb, cyanide, caffeine
Kolokacji: 4
(69) leadership, helm, Rome
Kolokacji: 4
(72) strength, brunt, force
Kolokacji: 4
(74) gift, talent
Kolokacji: 2
(75) gold, wealth, valuables
Kolokacji: 3
(81) wicket, shuttle
Kolokacji: 3
(86) cue, word, speech
Kolokacji: 3
(90) son, daughter, boy, girl
Kolokacji: 4
(91) horse, deer, Jenny, pony
Kolokacji: 4
(105) ace, genius, star, expertise
Kolokacji: 4
(107) coffee, seed, fruit, ear, berry
Kolokacji: 5
(108) helmet, armor
Kolokacji: 4
(117) rifle, pistol, revolver
Kolokacji: 5
(119) shift, break, hiatus
Kolokacji: 3
(121) residence, castle, hall
Kolokacji: 5
(122) element, condition
Kolokacji: 2
(123) leg, stamina, muscle
Kolokacji: 3
(128) substance, factor, mean, agent
Kolokacji: 4
(129) art, turn, bit, act, number, ...
Kolokacji: 10
(131) wine, Rose, alcohol
Kolokacji: 3
(132) patience, willingness
Kolokacji: 2
(133) knife, tongue
Kolokacji: 3
(136) right, deflection
Kolokacji: 4
(137) error, blame, mistake
Kolokacji: 3
(138) swig, sip, gulp, drink, swallow
Kolokacji: 5
(139) breather, breath, pull, puff
Kolokacji: 5
(140) document, sock, diploma
Kolokacji: 4
(143) peek, glance, sighting
Kolokacji: 3
(145) bite, deduction, tax
Kolokacji: 3
(146) deposition, deposit
Kolokacji: 2
(150) vow, lover, fan, follower
Kolokacji: 4
(151) bath, town, Paris
Kolokacji: 3
(152) rein, check, bridle
Kolokacji: 4
(155) pipe, roll, bowl
Kolokacji: 4
(156) notebook, laptop
Kolokacji: 3
(157) minute, proceedings
Kolokacji: 3
(160) vacation, holiday, sabbatical
Kolokacji: 3
(162) abuse, insult, affront
Kolokacji: 3
(163) initiative, start, recruit
Kolokacji: 3
(165) subway, corridor
Kolokacji: 2
(168) pen, swab
Kolokacji: 3
(169) insurance, policy
Kolokacji: 3
(170) bottle, nipple
Kolokacji: 2
(172) blow, cocaine, Coke
Kolokacji: 3
(173) leaf, page, paper, report
Kolokacji: 4
(174) silence, still
Kolokacji: 2
(175) heat, trouble, Harry, passion
Kolokacji: 4
(176) run, Jet, leak, discharge
Kolokacji: 4
(178) path, route, round, trail
Kolokacji: 4
(179) prize, booty, plunder
Kolokacji: 3
(181) phone, microphone, headset
Kolokacji: 3
(182) coin, cent, shilling, Anna
Kolokacji: 4
(184) weight, importance, urgency
Kolokacji: 3
(186) debt, loan, suffix
Kolokacji: 5
(190) application, overcoat, painting
Kolokacji: 3
(192) others, joke
Kolokacji: 2
(193) handkerchief, silk, towel
Kolokacji: 3
(194) oil, fuel, coal, flame
Kolokacji: 4
(196) chin, feature, badge
Kolokacji: 3
(197) passport, recommendation, Visa
Kolokacji: 3
(198) podium, apron
Kolokacji: 2
(199) quarter, lodging, boarder
Kolokacji: 3
(200) hope, encouragement, promise
Kolokacji: 3
(201) torch, flashlight
Kolokacji: 2
(202) meat, cattle, organ
Kolokacji: 3
(203) doctorate, Ph.D., PhD
Kolokacji: 3
(204) Jack, flag, standard
Kolokacji: 3
(206) poll, research
Kolokacji: 2
(207) mile, furlong
Kolokacji: 2
(208) pledge, mortgage, pawn
Kolokacji: 3
(209) mouth, tooth, lip, talk
Kolokacji: 4
(210) God, min
Kolokacji: 2
(211) guitar, piano
Kolokacji: 2
(214) slack, rope
Kolokacji: 2
(215) snuff, candle
Kolokacji: 2
(217) candy, nectar
Kolokacji: 2
(218) length, leg
Kolokacji: 2
(219) ecstasy, Adam
Kolokacji: 2
(220) workshop, elective
Kolokacji: 2
(221) tranquilizer, thalidomide
Kolokacji: 2
(222) wood, ash, ginkgo
Kolokacji: 3
(223) method, technique, write-down
Kolokacji: 3
(224) score, grievance
Kolokacji: 2
(226) dragon, Helen
Kolokacji: 2
(227) souvenir, favor
Kolokacji: 2
(228) nephew, niece
Kolokacji: 2
(229) axe
Kolokacji: 2
(230) resident, occupancy, Spock
Kolokacji: 3
(231) grandchild, grandson
Kolokacji: 2
(232) mine, tape, strip
Kolokacji: 3
(233) cane, Billy
Kolokacji: 2
(234) shorthand, secretary
Kolokacji: 2
(235) hiker, stroll
Kolokacji: 2
(236) journalist, journalism
Kolokacji: 2
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.