"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) until, for, on, at, into, ...
Kolokacji: 14
(8) from, to, in, on, at, ...
Kolokacji: 14
1. take in from = oszukiwać z take in from
2. take up in = zaprzyjaźnić się w take up in
4. take on in = przyjmować w take on in
5. take over to = przejmować obowiązki aby take over to
6. take on from = przyjmować z take on from
7. take up for = weź w górę take up for
8. take down to = zabierz w dół take down to
9. take on at = przyjmować przy take on at
10. take off of = zdejmować z take off of
11. take on for = przyjmować dla take on for
14. take out at = wyjmować przy take out at
(9) into, for, at, to, in, ...
Kolokacji: 14
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.