MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. taken lightly = potraktowany niepoważnie taken lightly
8. take awhile = weź przez chwilę take awhile
16. simply take = po prostu weź simply take
23. better take = lepiej weź better take
27. merely take = jedynie weź merely take
29. safely take = bezpiecznie weź safely take
30. taken directly = wzięty bezpośrednio taken directly
32. clearly take = najwyraźniej weź clearly take
33. once take = kiedyś weź once take
34. later take = później weź later take
36. take closer = brać bliższy take closer
39. take alive = bierz żywcem take alive
40. taken orally = wzięty ustnie taken orally
41. slowly take = wolno weź slowly take
42. gently take = łagodnie weź gently take
44. take forward = weź do przodu take forward
45. taken alone = wzięty w pojedynkę taken alone
48. take backwards = weź do tyłu take backwards
51. take exactly = weź dokładnie take exactly
52. taken shortly = wzięty wkrótce taken shortly
54. largely taken = w dużej mierze wzięty largely taken
59. somewhat taken = nieco wzięty somewhat taken
61. commonly taken = powszechnie wzięty commonly taken
64. promptly take = natychmiast weź promptly take
65. eventually take over = ostatecznie przejmij obowiązki eventually take over
66. gladly take = chętnie weź gladly take
67. fully take = w pełni weź fully take
68. naturally take = naturalnie weź naturally take
70. twice take = dwa razy weź twice take
71. mainly take = głównie weź mainly take
72. take private = brać prywatny take private
79. taken before = wzięty wcześniej taken before
83. take sick = zachorować take sick
84. surely take = na pewno weź surely take
85. illegally taken = nielegalnie wzięty illegally taken
87. actively take = aktywnie weź actively take
88. taken right = wzięte prawo taken right
90. briefly take = pokrótce weź briefly take
91. taken straight = wzięty prosto taken straight
92. happily take = radośnie weź happily take
93. necessarily take = koniecznie weź necessarily take
95. taken daily = wzięty codziennie taken daily
96. particularly taken = szczególnie wzięty particularly taken
97. properly taken = odpowiednio wzięty properly taken
100. especially taken = szczególnie wzięty especially taken

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.