"literally take" — Słownik kolokacji angielskich

literally take kolokacja
Popularniejsza odmiana: taken literally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie weź
  1. take czasownik + literally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Some of these pieces literally took you years to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo