"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) until, for, on, at, into, ...
Kolokacji: 14
(8) from, to, in, on, at, ...
Kolokacji: 14
(9) into, for, at, to, in, ...
Kolokacji: 14
1. take amidst = brać wśród take amidst
2. take up along = zaprzyjaźnij się wzdłuż take up along
3. take out over = wyjmować ponad take out over
4. take by means of = brać przez sposób z take by means of
5. take on under = przyjmij poniżej take on under
6. taken worth = wzięty warty taken worth
7. take out under = wyjmij poniżej take out under
8. take along on = zabierać ze sobą na take along on
9. take up until = zaprzyjaźnić się do czasu gdy take up until
10. take up during = zaprzyjaźnić się podczas take up during
11. take on by = przyjmować przez take on by
12. take off of = zdejmować z take off of
13. take out regardless of = wyjmować niezależnie od take out regardless of
14. take on including = przyjmować w tym take on including
15. take over since = przejmij obowiązki od tej pory take over since
16. take over over = przejmować obowiązki ponad take over over
17. take up among = zaprzyjaźnić się wśród take up among
18. take up between = zaprzyjaźnij się pośrodku take up between
19. take up outside = zaprzyjaźnij się na zewnątrz take up outside
20. take in with = oszukiwać z take in with
21. take such as = brać taki jak take such as
22. take over through = przejmij obowiązki całkowicie take over through
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.