"take snapshots" — Słownik kolokacji angielskich

take snapshots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź zdjęcia
  1. take czasownik + snapshot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Take snapshots so that the computer's file system is in a consistent state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo