"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) until, for, on, at, into, ...
Kolokacji: 14
(8) from, to, in, on, at, ...
Kolokacji: 14
(9) into, for, at, to, in, ...
Kolokacji: 14
1. take back with = zwracać z take back with
2. take up into = zaprzyjaźnić się do take up into
3. take nearer = weź bliżej take nearer
4. take regarding = brać w związku z take regarding
6. take up off = zaprzyjaźnić się daleko take up off
7. taken up including = podniesiony w tym taken up including
8. take atop = brać na take atop
9. take up near = zaprzyjaźnij się blisko take up near
10. take back from = weź z powrotem take back from
11. take up about = zaprzyjaźnić się około take up about
12. take apart from = brać oprócz take apart from
13. take up without = zaprzyjaźnij się na zewnątrz take up without
14. take unlike = brać niepodobny take unlike
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.