"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) until, for, on, at, into, ...
Kolokacji: 14
1. take over for = przejmować obowiązki dla take over for
2. take over at = przejmować obowiązki przy take over at
4. take off on = zdejmować na take off on
5. take over until = przejmować obowiązki do czasu gdy take over until
6. take over in = przejmować obowiązki w take over in
8. take prior to = brać przed take prior to
9. take off into = zdejmować do take off into
11. take off in = zdejmować w take off in
12. take off at = zdejmować przy take off at
13. take up by = zaprzyjaźnić się przez take up by
14. take over during = przejmować obowiązki podczas take over during
(8) from, to, in, on, at, ...
Kolokacji: 14
(9) into, for, at, to, in, ...
Kolokacji: 14
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.