"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) until, for, on, at, into, ...
Kolokacji: 14
(8) from, to, in, on, at, ...
Kolokacji: 14
(9) into, for, at, to, in, ...
Kolokacji: 14
1. take in at = oszukiwać przy take in at
2. take off without = zdejmij na zewnątrz take off without
3. take up behind = zaprzyjaźnij się z tyłu take up behind
4. take regardless of = brać niezależnie od take regardless of
5. take over including = przejmować obowiązki w tym take over including
6. take thanks to = brać dzięki take thanks to
7. take over upon = przejmować obowiązki na take over upon
8. take out of = wyjmij take out of
9. take next = weź potem take next
10. take out that = wyjmij to take out that
11. take over under = przejmij obowiązki poniżej take over under
12. take per = brać na take per
13. take opposite = weź naprzeciwko take opposite
14. take up beside = zaprzyjaźnić się obok take up beside
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.