"take one's responsibilities" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take responsibility
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś obowiązki
  1. take czasownik + responsibility rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A whole month of leave is lost if the father does not take his responsibility.

powered by  eTutor logo