"take the responsibility" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take the responsibility" po angielsku

"take the responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

take the responsibility kolokacja
Popularniejsza odmiana: take responsibility
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź odpowiedzialność
  1. take czasownik + responsibility rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Because if I don't take responsibility, lead and stop playing games.

powered by  eTutor logo