"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. come take = przychodzić brać come take
4. seen taking = zobaczone branie seen taking
6. start to take = zacznij brać start to take
7. get to take = namówiony by wziąć get to take
8. arrive to take = przybywać wziąć arrive to take
9. come to take = przyjdź wziąć come to take
10. get take = dostawać brać get take
11. take by winning = weź przez wygrywanie take by winning
12. hired to take = zatrudniony by wziąć hired to take
13. taken towards finding = wzięty w kierunku znajdowania taken towards finding
14. take after winning = weź po wygrywaniu take after winning
15. begin to take on = zacznij przyjmować begin to take on
16. take for getting = weź dla dostawania take for getting
17. reach to take = sięgać brać reach to take
18. caught taking = złapane branie caught taking
19. feel taking = poczuj branie feel taking
20. take after receiving = weź po otrzymywaniu take after receiving
21. begin to take off = zacznij zdejmować begin to take off
22. take by getting = weź przez dostawanie take by getting
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.