"take advantages" — Słownik kolokacji angielskich

take advantages kolokacja
Popularniejsza odmiana: take advantage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź zalety
  1. take czasownik + advantage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition, patients often cannot take advantage of the available services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo