"work to one's advantage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca aby czyjś zaleta
  1. work czasownik + advantage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Have you found anything else that might work to our advantage?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo