"take Advantage" — Słownik kolokacji angielskich

take Advantage kolokacja
Popularniejsza odmiana: take advantage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skorzystaj
 1. take czasownik + advantage rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  In addition, patients often cannot take advantage of the available services.

  Podobne kolokacje:

podobne do "take Advantage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take Advantage" po angielsku

inne
inne

"take Advantage" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "take Advantage" po polsku

 1. take advantage of something
  • skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
   to use the opportunity, to benefit from something
   We ought to take advantage of the opportunity. (Powinniśmy skorzystać z okazji.)
   All he's going to do is to take advantage of it. (Jedyne, co on zrobi, to wykorzysta to.)
   I assume you took advantage of that information? (Zakładam, że wykorzystałeś tę informację?)

powered by  eTutor logo