"take advantage of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take advantage of something" po angielsku

take advantage of something

 1. skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
  to use the opportunity, to benefit from something
  We ought to take advantage of the opportunity. (Powinniśmy skorzystać z okazji.)
  All he's going to do is to take advantage of it. (Jedyne, co on zrobi, to wykorzysta to.)
  I assume you took advantage of that information? (Zakładam, że wykorzystałeś tę informację?)
 1. wykorzystywać kogoś
  He's taking advantage of his friends. (On wykorzystuje swoich przyjaciół.)
  Stop taking advantage of your parents. (Przestań wykorzystywać swoich rodziców.)

powered by  eTutor logo