"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
1. try take = próbować brać try take
2. dare take = ośmiel się brać dare take
3. try to take = spróbuj wziąć try to take
4. attempt to take = próba wzięcia attempt to take
5. forced to take = zmuszony do wzięcia forced to take
6. offer to take = zaproponuj by wziąć offer to take
7. seek to take = staraj się wziąć seek to take
8. use to take = użyj by wziąć use to take
9. compelled to take = zmuszony by wziąć compelled to take
10. obliged to take = zobowiązany do wzięcia obliged to take
11. take in trying = obejmij próbowanie take in trying
12. volunteer to take = podejmij się wzięcia volunteer to take
13. forced take = zmuszony brać forced take
14. use take = wykorzystanie brać use take
15. take in fighting = obejmij walki take in fighting
16. try to take over = spróbuj przejąć obowiązki try to take over
17. dare to take = ośmiel się wziąć dare to take
18. take in playing = pójdź na granie take in playing
19. risk taking = zaryzykuj branie risk taking
20. take in opposing = obejmij sprzeciwianie się take in opposing
21. take by trying = weź przez próbowanie take by trying
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.