"take alive" — Słownik kolokacji angielskich

take alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bierz żywcem
  1. take czasownik + alive przymiotnik
    Silna kolokacja

    He had resolved not to be taken alive when that day came.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo