"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
1. go take = przejdź brać go take
2. go to take = idź do brać go to take
3. fail to take = nie potraf wziąć fail to take
4. resign to take = rezygnować wziąć resign to take
5. enable to take = umożliw wzięcie enable to take
6. quit taking = rzuć branie quit taking
7. taken to wearing = wzięty noszeniu taken to wearing
8. take before going = weź przed pójściem take before going
9. turn to take = odwróć się by wziąć turn to take
10. resign to take up = rezygnować zaprzyjaźnić się resign to take up
11. become to take = stawać się wziąć become to take
12. take for failing = weź dla doznania niepowodzenia take for failing
13. take before turning = weź przed obracaniem się take before turning
14. break to take = przenosić się brać break to take
15. take by going = weź przez pójście take by going
16. take at going = weź przy pójściu take at going
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.