"take one's inspiration" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take inspiration
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś natchnienie
  1. take czasownik + inspiration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Did he take inspiration for his work directly from nature?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo