"take inspiration" — Słownik kolokacji angielskich

take inspiration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj natchnienia
  1. take czasownik + inspiration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Did he take inspiration for his work directly from nature?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo