"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. consider taking = zastanów się nad braniem consider taking
7. keep taking = kontynuuj branie keep taking
8. help take = pomóż brać help take
9. mean taking = oznaczaj branie mean taking
10. try take = próbować brać try take
11. go take = przejdź brać go take
12. come take = przychodzić brać come take
13. cause to take = powodować wziąć cause to take
14. want take = chcieć brać want take
15. decide take = decydować brać decide take
16. dare take = ośmiel się brać dare take
17. like taking = jak branie like taking
18. involve taking = wymagaj brania involve taking
19. mind taking = miej coś przeciw braniu mind taking
20. allow take = pozwalać brać allow take
21. take for granted = uważaj za rzecz oczywistą take for granted
22. need take = brać need take
23. end up taking = koniec w górę brania end up taking
25. decide to take = zdecyduj się wziąć decide to take
27. seen taking = zobaczone branie seen taking
28. go to take = idź do brać go to take
29. try to take = spróbuj wziąć try to take
30. fail to take = nie potraf wziąć fail to take
31. prepared to take = przygotować się by wziąć prepared to take
32. attempt to take = próba wzięcia attempt to take
34. scheduled to take = zaplanowany wziąć scheduled to take
35. threaten to take = zagroź, że wziąć threaten to take
38. expected to take = spodziewać się, że wziąć expected to take
39. seem to take = wydawaj się wziąć seem to take
40. forced to take = zmuszony do wzięcia forced to take
41. agree to take = zgódź się wziąć agree to take
42. intend to take = miej zamiar wziąć intend to take
43. choose to take = postanów wziąć choose to take
44. tend to take = miej skłoności do wzięcia tend to take
46. afford to take = pozwól sobie na wzięcie afford to take
49. continue to take = kontynuuj wzięcie continue to take
51. offer to take = zaproponuj by wziąć offer to take
52. manage to take = daj sobie radę z wzięciem manage to take
54. prefer to take = wól wziąć prefer to take
55. pause to take = zatrzymaj się by wziąć pause to take
56. like to take = lubić wziąć like to take
57. start to take = zacznij brać start to take
58. wish to take = chciej wziąć wish to take
59. persuade to take = przekonaj by wziąć persuade to take
60. seek to take = staraj się wziąć seek to take
62. decline to take = upadek wziąć decline to take
63. forget to take = zapomnij wziąć forget to take
64. make taking = marki branie make taking
66. use to take = użyj by wziąć use to take
67. wait to take = poczekaj by wziąć wait to take
68. invited to take = zaproszony by wziąć invited to take
69. appear to take = wydaj się wziąć appear to take
70. learn to take = naucz się wziąć learn to take
71. resign to take = rezygnować wziąć resign to take
72. take before returning = weź przed wracaniem take before returning
73. get to take = namówiony by wziąć get to take
74. ordered to take = uporządkowany wziąć ordered to take
75. urge to take = nakłoń by wziąć urge to take
76. hope to take = miej nadzieję wziąć hope to take
77. arrive to take = przybywać wziąć arrive to take
78. designed to take = zaprojektowany by wziąć designed to take
79. determined to take = zdecydować się wziąć determined to take
80. arrange to take = umów się by wziąć arrange to take
81. ask to take = poproś by wziąć ask to take
82. come to take = przyjdź wziąć come to take
83. taken to calling = wzięty dzwonieniu taken to calling
84. move to take = zabierz się do wzięcia move to take
85. mean to take = miej zamiar wziąć mean to take
86. return to take = wróć by wziąć return to take
87. enable to take = umożliw wzięcie enable to take
88. set to take = zadany by wziąć set to take
89. beg to take = błagaj by wziąć beg to take
90. compelled to take = zmuszony by wziąć compelled to take
91. quit taking = rzuć branie quit taking
92. leave to take = wychodzić brać leave to take
93. direct to take = bezpośredni wziąć direct to take
94. obliged to take = zobowiązany do wzięcia obliged to take
95. admit taking = przyznaj się/przyznawać się do brania admit taking
97. sent to take = wysłany by wziąć sent to take
98. remember taking = przypomnij sobie branie remember taking
99. look to take = popatrz by wziąć look to take
100. stop to take = zatrzymaj się by wziąć stop to take
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.