BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"encourage to take" — Słownik kolokacji angielskich

encourage to take kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by wziąć
  1. encourage czasownik + take czasownik
    Zwykła kolokacja

    He encouraged them to take a look at the new program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo