"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
1. seem to take = wydawaj się wziąć seem to take
2. tend to take = miej skłoności do wzięcia tend to take
3. appear to take = wydaj się wziąć appear to take
4. look to take = popatrz by wziąć look to take
5. lean to take = przechylać się brać lean to take
6. seem to be taking = wydawaj się wziąć seem to be taking
7. seem take = wydawać się brać seem take
8. seem to have taken = wydawaj się wziąć seem to have taken
9. appear to be taking = wydaj się wziąć appear to be taking
10. appear to have taken = wydaj się wziąć appear to have taken
11. take in running = obejmij biegnięcie take in running
12. take at happened = brać przy zdarzyć się take at happened
13. result taking = branie wyniku result taking
14. rise to take = wzrastać brać rise to take
15. take for happened = brać zdarzyć się take for happened
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.