"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
1. cause to take = powodować wziąć cause to take
2. prepared to take = przygotować się by wziąć prepared to take
3. make taking = marki branie make taking
4. ordered to take = uporządkowany wziąć ordered to take
5. arrange to take = umów się by wziąć arrange to take
6. set to take = zadany by wziąć set to take
7. direct to take = bezpośredni wziąć direct to take
8. sent to take = wysłany by wziąć sent to take
9. make to take = robić wziąć make to take
10. lead to take = prowadzić brać lead to take
11. take by making = weź przez robienie take by making
12. take in organizing = obejmij organizowanie take in organizing
13. lead taking = poprowadź branie lead taking
14. take in making = obejmij robienie take in making
15. poised to take = opanowany wziąć poised to take
16. take for making = weź dla robienia take for making
17. formed to take over = założony przejąć obowiązki formed to take over
18. put to take = przypisywany brać put to take
19. take by creating = weź przez stwarzanie take by creating
20. built to take = zbudowany wziąć built to take
21. register to take = zarejestruj się wziąć register to take
22. sent to take over = wysłany by przejąć obowiązki sent to take over
23. take take = brać brać take take
24. take in forming = obejmij zakładanie take in forming
25. take with taking = weź z braniem take with taking
26. take by sending = weź przez wysyłanie take by sending
27. join to take = przyłącz się by wziąć join to take
28. take by putting = weź przez kładzenie take by putting
29. take before heading = weź przed nagłówkiem take before heading
31. order to take off = polecenie zdjęcia order to take off
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.