"take" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

take czasownik

take + rzeczownik
Kolokacji: 1522
take place • take part • take advantage • take steps • take care • take action • take control • take effect • take charge • take risks • ...
czasownik + take
Kolokacji: 297
stop taking • consider taking • avoid taking • start taking • begin taking • continue taking • keep taking • help take • mean taking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) mean, entail
Kolokacji: 3
(12) mind, manage, appoint, found
Kolokacji: 6
2. taken to calling = wzięty dzwonieniu taken to calling
4. call to take = wezwij do wzięcia call to take
5. say take = mówić brać say take
6. say to take = każ wziąć say to take
7. tell take = mówić brać tell take
8. take without telling = weź bez mówienia take without telling
9. called to take over = wezwany do przejęcia obowiązki called to take over
10. call take = dzwonić brać call take
11. take by saying = weź przez mówienie take by saying
12. take in saying = obejmij mówienie take in saying
13. pretend to take = pretendować brać pretend to take
14. anticipate taking = spodziewaj się branie anticipate taking
15. called to take up = wezwany do zaprzyjaźnienia się called to take up
(20) pause, wait, delay, hesitate
Kolokacji: 5
(21) forget, lose
Kolokacji: 2
(23) enjoy, know, love, relish
Kolokacji: 7
(26) beg, implore
Kolokacji: 2
(27) vow, pay, spend
Kolokacji: 4
(28) include, appreciate, count
Kolokacji: 3
(29) bother, hate, resent, dislike
Kolokacji: 5
(30) justify, protect
Kolokacji: 2
(31) kill, defeat
Kolokacji: 5
take + przyimek
Kolokacji: 176
take over • take off • take out • take up • take back • take down • ...
take + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 252
take long • taken seriously • taken away • taken aback • take kindly • taken lightly • take alive • take awhile • taken apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.