"take commands" — Słownik kolokacji angielskich

take commands kolokacja
Popularniejsza odmiana: take command
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź polecenia
  1. take czasownik + command rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have not known a moment of peace since he took command.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo