"take no action" — Słownik kolokacji angielskich

take no action kolokacja
Popularniejsza odmiana: take action
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie weź żadnego działania
  1. take czasownik + action rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the board took no action to change the law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo