"take one's photos" — Słownik kolokacji angielskich

take one's photos kolokacja
Popularniejsza odmiana: take photos
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś zdjęcia
  1. take czasownik + photo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have a large photo of him, taken in 1956.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo