"take photos" — Słownik kolokacji angielskich

take photos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób zdjęcia
  1. take czasownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have a large photo of him, taken in 1956.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo