"taken together" — Słownik kolokacji angielskich

taken together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łącznie
  1. take czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    These three books taken together might cost £1, or probably less.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo