"take together" — Słownik kolokacji angielskich

take together kolokacja
Popularniejsza odmiana: taken together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź razem
  1. take czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    These three books taken together might cost £1, or probably less.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo