"take several steps" — Słownik kolokacji angielskich

take several steps kolokacja
Popularniejsza odmiana: take steps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij kilka kroków
  1. take czasownik + step rzeczownik
    Silna kolokacja

    After the first step was taken all the rest were easy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo