"take another step" — Słownik kolokacji angielskich

take another step kolokacja
Popularniejsza odmiana: take steps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij inny krok
  1. take czasownik + step rzeczownik
    Silna kolokacja

    But I'd like to see us take the next step.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo