"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

step rzeczownik

rzeczownik + step
Kolokacji: 57
stone step • dance step • porch step • marble step • baby step • courthouse step • church step • ...
step + rzeczownik
Kolokacji: 18
step pyramid • step process • step brother • step change • step stool • ...
step + czasownik
Kolokacji: 98
step leading • step takes • step comes • step makes • step includes • step involves • step brings • step goes • step leading up • ...
czasownik + step
Kolokacji: 99
take steps • step required • step needed • hear steps • watch one's step • see step • fall into step • walk with steps • climb the steps • ...
przymiotnik + step
Kolokacji: 324
important step • major step • small step • big step • unusual step • final step • necessary step • front step • significant step • ...
przyimek + step
Kolokacji: 30
by step • into step • of steps • in step • after a steps • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.