ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. step up one's attacks = krok w górę czyjś ataki step up one's attacks
3. step up pressure = krok w górę ciśnienia step up pressure
4. step up one's campaign = krok w górę czyjś kampania step up one's campaign
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.