"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. step up = zrobić krok naprzód (osiągnąć postęp) step up
3. step down = zrezygnować na korzyść kogoś innego (np. ze stanowiska) step down
4. step out = pokazywać się publicznie step out
5. step over = krok ponad step over
7. step through = przejdź całkowicie step through
8. step toward = krok w kierunku step toward
12. step inside = krok wewnątrz step inside
(4) from, out, back, to, on, ...
Kolokacji: 12
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.