"step up one's campaign" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok w górę czyjś kampania
  1. step czasownik + campaign rzeczownik
    Silna kolokacja

    The families of the victims stepped up their campaign for a public inquiry yesterday.