NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"step up one's attacks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok w górę czyjś ataki
  1. step czasownik + attack rzeczownik
    Silna kolokacja

    And this decision will encourage a lot of marginal people to step up their attacks on abortion clinics.