ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
(4) from, out, back, to, on, ...
Kolokacji: 12
2. step down from = krok w dół z step down from
3. step up to = krok do step up to
4. step out from = krok na zewnątrz z step out from
5. step out on = krok na zewnątrz na step out on
6. step down at = krok w dół przy step down at
7. step down in = krok w dół w step down in
8. step up on = krok w górę na step up on
9. step down on = krok w dół na step down on
10. step up in = krok w step up in
11. step of = krok z step of
12. step back = odsunąć się step back
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.