"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. try to step = spróbuj do kroku try to step
3. decide to step = zadecyduj do kroku decide to step
4. go to step = pójdź do kroku go to step
5. call to step down = wezwij do ustąpienia call to step down
6. motion to step = ruch do kroku motion to step
7. call to step = rozmowa telefoniczna do kroku call to step
8. consider stepping = zastanów się nad przechodzeniem consider stepping
9. cause to step = powód do kroku cause to step
(2) want, ask, need
Kolokacji: 3
(3) avoid, keep, mind, refuse
Kolokacji: 4
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.