"step across" — Słownik kolokacji angielskich

step across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok wszerz
  1. step czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He stepped quickly across the room to take my hand.

    Podobne kolokacje: