"step into" — Słownik kolokacji angielskich

step into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź
  1. step czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Just before we step into the door, I look to my left.

    Podobne kolokacje: