"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) forward, ahead, forwards
Kolokacji: 3
(2) aside, apart
Kolokacji: 2
(3) inside, outside, outdoors
Kolokacji: 3
(4) away, forth
Kolokacji: 2
(6) backward, backwards
Kolokacji: 2
(11) finally, eventually
Kolokacji: 2
(12) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) briskly, smartly
Kolokacji: 2
(18) straight, squarely
Kolokacji: 2
(19) silently, shortly
Kolokacji: 2
(20) hastily, hurriedly
Kolokacji: 2
(21) boldly, bravely
Kolokacji: 2
(23) reluctantly, hesitantly
Kolokacji: 2
(24) delicately, daintily
Kolokacji: 2
(26) nimbly, deftly
Kolokacji: 2
(28) confidently, timidly, shyly
Kolokacji: 3
(29) hard, smoothly, firmly
Kolokacji: 3
1. step hard = krok mocno step hard
2. step smoothly = krok gładko step smoothly
3. step firmly = krok stanowczo step firmly
(30) nervously, uneasily
Kolokacji: 2
(31) purposefully, resolutely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.