"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step czasownik

step + rzeczownik
Kolokacji: 9
step up one's efforts • step up one's attacks • step up one's campaign • step up pressure • step up one's activities • ...
czasownik + step
Kolokacji: 16
forced to step • try to step • want to step • ask to step • avoid stepping • ...
step + przyimek
Kolokacji: 76
step up • step down • step out • step into • step over • step onto • step through • step toward • step around • step across • step behind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
(4) from, out, back, to, on, ...
Kolokacji: 12
1. step among = krok wśród step among
3. step out with = krok na zewnątrz z step out with
4. step off into = odstąpić do step off into
5. step beneath = krok poniżej step beneath
6. step nearer = krok bliższy step nearer
7. step because of = krok z powodu step because of
8. step following = krok następując step following
9. step out for = krok na zewnątrz dla step out for
10. step due to = krok z powodu step due to
11. step amid = krok wśród step amid
12. step near = krok prawie step near
13. step up behind = podejdź z tyłu step up behind
14. step about = krok około step about
15. step alongside = krok wzdłuż step alongside
16. step out behind = wybij się z tyłu step out behind
step + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
step forward • step aside • step inside • step away • step outside • step closer • step carefully • step backward • step quickly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.